Explore our favorite Quadric pages and layouts, and find the right fit for you.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/bloomeve/public_html/wp-content/themes/quadric/framework/modules/title/title-functions.php on line 485

HAPPY 5th BIRTHDAY

Bloomevent / Internal  / HAPPY 5th BIRTHDAY

HAPPY 5th BIRTHDAY

Hành trình 5 năm vẫn còn vang vọng. Bloomers sau chuyến team building kết lại bằng buổi Gala Dinner vui nhất từ trước đến giờ, enjoy thật sự. Gala dinner đã đem đến dấu ấn của 1 năm 2021, dấu ấn của 5 năm, dấu ấn của từng cá thể được inside out! Và những dấu ấn đặc biệt nhất được vinh danh cho những đóng góp tuyệt vời bằng giải thưởng danh giá. Cuối chương trình, những cảm xúc vui vẻ cùng nhau đọng lại và vỡ oà với clip recap hành trình team building. #BloomInsideOut! #Bloomers
Post Tags:
admin

anh.nguyen@bloomevent.vn

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.