Explore our favorite Quadric pages and layouts, and find the right fit for you.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/bloomeve/public_html/wp-content/themes/quadric/framework/modules/title/title-functions.php on line 485

COLGATE INNOVATION FAIR 2021

Bloomevent / COLGATE INNOVATION FAIR 2021

COLGATE INNOVATION FAIR 2021

Innovation Fair 2022 với concept “Rise Up – Smile On” đã được khách hàng mua ngay lần đầu tiên cùng ý tưởng virtual exhibition. 5 thiết kế cho 5 sân khấu khác nhau với 5 cá tính và màu sắc phù hợp cho các đối tượng của sản phẩm khác nhau.

Date

6 Tháng Bảy, 2022

Category

Event

Tags

colgate, Event, virtual event