Explore our favorite Quadric pages and layouts, and find the right fit for you.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/bloomeve/public_html/wp-content/themes/quadric/framework/modules/title/title-functions.php on line 485

Lazada 9.9 kick-off “Đồng hành thắng đậm siêu sale”

Bloomevent / Lazada 9.9 kick-off “Đồng hành thắng đậm siêu sale”

Lazada 9.9 kick-off “Đồng hành thắng đậm siêu sale”

Khoe nhẹ tí video clip trích từ Livestream vừa thực hiện xong, mở màn cho phương pháp thực hiện mới. Là sự nỗ lực và vượt qua các rào cản, và trong nguy có cơ, trong plan có risk management plan để thực hiện được dự án tại nhà. Event thành công vượt mong đợi, 20 clip được sản xuất trong 1 tuần, có clip chỉ trong 1 ngày – do đó sẽ còn nhiều điểm có thể làm hay hơn và đẹp hơn, nhưng tổng hoà đã được nhận xét “well done/ thành công” với không 1 lỗi nào xảy ra. Ngày mai team lại chiến đấu tiếp mỗi ngày liên tục đến cuối tháng, Project và Creative team thì không còn biết T7, CN, đêm hay ngày trong nhiều tuần. Trong lúc chạy nhận thêm order 3 dự án mới vào đầu tháng 9. Nên năng lượng lại tiếp tục cần kích hoạt và lan tỏa. Món quà rau hữu cơ là 1 phần quà nhỏ để truyền thêm năng lượng và sức khoẻ như hình ảnh post vừa qua.

Date

29 Tháng Sáu, 2022

Category

Event

Tags

Event, Lazada, virtual event