Explore our favorite Quadric pages and layouts, and find the right fit for you.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/bloomeve/public_html/wp-content/themes/quadric/framework/modules/title/title-functions.php on line 485

Lazada Sinh Nhật Thế Kỷ

Bloomevent / Lazada Sinh Nhật Thế Kỷ

Lazada Sinh Nhật Thế Kỷ

Một EPIC CITY hoành tráng được dựng bằng kỹ thuật Unreal từng chi tiết một toàn thành phố, và sân khấu chính là tầng trên cùng của chiếc bánh kem mừng sinh nhật 10 tuổi của Lazada. Hôm nay ngày cuối Siêu sinh nhật thế kỷ rồi, mọi người đã chốt deal thế kỷ chưa!?

Date

29 Tháng Sáu, 2022

Category

Event

Tags

Event, Lazada, virtual event