Explore our favorite Quadric pages and layouts, and find the right fit for you.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/bloomeve/public_html/wp-content/themes/quadric/framework/modules/title/title-functions.php on line 485

Manulife Staff Party

Bloomevent / Manulife Staff Party

Năm mới đã đến và rất nhiều sự kiện cuối năm đã diễn ra dồn dập vào cuối tháng 1, đầu tháng 2. Trong bối cảnh dịch Covid-19, Manulife đã rất sáng suốt và chọn lựa Bloom thực hiện virtual event ngay đúng ngày dịch bệnh bùng phát lần 3 và nhiều event phải cancel. Với phương pháp virtual, event đã thay đổi phương án liên tục và diễn ra thành công và hào hứng

Những con số biết nói:

– Quay tại studio phông xanh và tương tác 2 đầu cầu HCM, HN

– 1100 nhân viên tham dự – Phát sóng trực tiếp cho 82 điểm cầu chi nhánh trên toàn quốc

– Lucky draw 253 giải

– 43 giải thưởng nội bộ

– Thời lượng chương trình yêu cầu chỉ hơn một tiếng.