Explore our favorite Quadric pages and layouts, and find the right fit for you.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/bloomeve/public_html/wp-content/themes/quadric/framework/modules/title/title-functions.php on line 485

Roche – Hội thảo khoa học Avastin

Bloomevent / Roche – Hội thảo khoa học Avastin

Roche – Hội thảo khoa học Avastin

Những dữ liệu khoa học được trình bày xuyên suốt trong 1 con đường hầm dẫn dắt mọi người đến 1 bước tiến mới khoa học tiên tiến tươi sáng hơn, Avastin đã chia sẻ Hành trình 15 năm kéo dài sống còn chất lượng cho bệnh nhân ung thư như thế

Thời gian: 21.09.2019

Địa điểm: Nha Trang

Date

16 Tháng Mười, 2019

Category

Event

Tags

Event, Roche